Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 20I6-2020 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020