Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencii 2016-2020 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej i trzech Zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020