Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Komisji ds. kwalifikowania pracowników na stanowiska adiunkta, profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego oraz jej Przewodniczącego i Zastępców