W poniedziałek 04.09.2017 r w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki miała miejsce oficjalna inauguracja THINK-TANK-u „Innowacje dla Zdrowia”. W spotkaniu m.in. udział wzięli: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP, Pan Prof. Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyr. Marek Kuciński z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Dyr. Piotr Zabadała z Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju, Pani Poseł Joanna Kopcińska, Pan Wicewojewoda Karol Młynarczyk, dyrektorzy czołowych polskich instytutów naukowo-badawczych (fundatorzy Think-Tanku), menadżerowie i przedsiębiorcy reprezentujący największe polskie firmy, wchodzący w skład Rady Programowej oraz wielu innych gości.

THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” w swoim założeniu to wielowymiarowy ośrodek analityczny, który będzie inicjował badania innowacyjne zakończone wdrożeniami, jak również skutecznie odpowiadał na zapotrzebowania biznesu w tym aspekcie, będzie podmiotem skutecznie tworzącym przestrzeń do dyskusji pomiędzy liderami nauki, biznesu i administracji publicznej na temat najważniejszych zagadnień dotyczących rozwoju ochrony zdrowia w Polsce, platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania i strategii. THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” zajmie się też prowadzeniem projektów o charakterze strategicznym, debat i dialogu społecznego wokół ważnych kwestii rozwojowych polskiej medycyny. Będzie miejscem, gdzie będą powstawały m.in. rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu ważnych problemów związanych ze służbą zdrowia. Pierwszym planowanym dużym przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będzie I Ogólnopolski Kongres „ Innowacje dla Zdrowia ” w I półroczu 2018 roku, w ramach którego będą przedstawione już pierwsze wspólne projekty realizowane w ramach inicjatywy.
Oprócz Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w skład Rady Fundatorów weszli przedstawiciele czołowych polskich Instytutów Naukowo-Badawczych
· Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
· Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka,
· Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
· Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
· Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Pomysłodawcą, Fundatorem Głównym i Prezesem THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” jest Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi , Prof. Maciej Banach.
„THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” to fundacja oparta na 6 czołowych instytutach badawczych działających w systemie ochrony zdrowia, których zakres działania obejmuje wszystkie specjalności medyczne od zdrowia publicznego, kardiologii, onkologii, ginekologii czy pediatrii. W skład Rady Programowej wchodzą menadżerowie, przedsiębiorcy reprezentujący największe firmy medyczne, farmaceutyczne, wydawnictwa i kancelarie prawe działające na polskim rynku ochrony zdrowia” – mówi Fundator, Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Prof. Maciej Banach.
W skład Rady Programowej weszły następujące m.in. następujące firmy i osoby je reprezentujące: Michał Araszkiewicz – Radca prawny – Kancelaria Radcy Prawnego Michał Araszkiewicz, Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Krzysztof Brzózka – Wiceprezes – Selvity S.A., Jarosław Bułka – Wiceprezes – Silvermedia S.A., Tomasz Chmielecki – Prezes Zarządu – LIW Care Technology Sp. z o.o., Irena Eris – Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o., Grzegorz Gielerak – Dyrektor – Wojskowy Instytut Medyczny, Mariusz Ignatowicz – Dyrektor – PwC Sp. z o.o., Anna Janczewska-Radwan – Prezes MEDIM Sp. z o.o., Jarosław Józefowicz – Prezes – TZMO, Michał Kępowicz – Dyrektor – Philips Polska Sp. z o.o., Marek Kurysz – Prezes Zarządu – Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., Piotr Lubiejewski – Dyrektor – Orange Polska, Paweł Mańdok – Prezes – AGFA Sp. z o.o., Janusz Michalak – Prezes – Wydawnictwo Termedia, Rafał Rodziewicz – Wiceprezes – Technitel Polska S.A., Włodzimierz Sidor – Dyrektor – GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Dariusz Siemieniako – Prezes – ChM Sp. z o.o., Aleksander Sowa – Dyrektor – Roche Polska Sp. z o.o., Marcin Strzelecki – Dyrektor Generalny – Raisio Sp. z o.o., Jacek Szwajcowski – Prezes – Pelion S.A., Mieczysław Wośko – Prezes – Polfarmex S.A, Tomasz Zalasiński – Radca Prawny – Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka.
Misją i celami realizowanymi przez THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będą m.in.:
· działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, propozycje rozwiązań, standardów, wypracowanie modeli funkcjonowania,
· opracowanie i wdrożenie inicjatyw dzielenia się wiedzą z przedsiębiorcami na rzecz budowy wspólnego kapitału społecznego,
· propagowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia,
· wspieranie rozwoju i innowacji w naukach medycznych i okołomedycznych,
· promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki, lecznictwa i promocji zdrowia,
· pomoc w transferze wiedzy do przemysłu; działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia,
· koncentrowanie i wspieranie działań przedstawicieli środowisk nauki, przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych na rzecz innowacji w medycynie.