Choroba? Pracuję z nią!: 20 szpitali wyróżnionych godłem „Szpital Przyjazny”
– wśród nich Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. W.K. Roentgena w Warszawie

Definicji szpitala przyjaznego może być wiele. Dla przewlekle chorych, którzy mimo konieczności dalszego leczenia chcą normalnie żyć i pracować zawodowo, szpital przyjazny to taki, który pozwala podporządkować chorobę życiu, a nie życie chorobie. Organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” wraz z Fundacją Onkologiczną Alivia, prowadzącą m.in. serwis onkomapa.pl, postanowili uhonorować specjalnym wyróżnieniem te szpitale, które w swojej codziennej praktyce starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.
Aby uzyskać godło „Szpital Przyjazny” należało spełnić dwa kryteria: możliwość umówienia wizyty na konkretną godzinę oraz korzystanie z wygodnych dla pacjenta terapii skracających czas podania leku, jakimi są np. terapie podskórne. Takich szpitali jest obecnie w całej Polsce 20.
Kto kiedykolwiek był hospitalizowany, ten doskonale wie, że po przekroczeniu progu szpitala tradycyjne rozumienie czasu ulega zmianie. Chory musi przejść szereg badań i podporządkować się wielu procedurom. Godzimy się na to, jeśli pobyt w szpitalu trwa tydzień czy nawet dwa, po czym następuje powrót do normalności. Ale dla chorych przewlekle wizyty w szpitalu są codziennością, ponieważ tego wymaga dalsze leczenie. Wielu z nich, mimo że muszą kontynuować terapię, chciałoby równolegle prowadzić normalne życie, w tym podjąć ponownie pracę. Niestety – plany te często przegrywają z rzeczywistością.
Szczęśliwie to, co do niedawna wydawało się nie do pogodzenia, coraz częściej udaje się ze sobą połączyć. To m.in. zasługa nowych technologii i innowacji w medycynie. Już dziś dostępne są terapie, które przy zachowaniu tego samego poziomu skuteczności i bezpieczeństwa są bardziej wygodne, a ich podanie jest mniej czasochłonne. Dzięki podskórnym terapiom, proces podania leku, który jeszcze niedawno trwał godziny, teraz może zostać skrócony do kilku minut. Szanse na leczenie w takiej formie mają już niektórzy chorzy na nowotwory oraz część pacjentów cierpiących na RZS.
Organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” liczą, że lista „Szpitali Przyjaznych” będzie się wydłużać. Obecny wykaz 20 przyjaznych placówek jest dostępny na stronie kampanii www.pracujeznia.pl oraz w serwisie Onkomapa.pl. Jako pierwszemu, godło „Szpitala Przyjaznego” zostało uroczyście wręczone Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu przy ul. Banacha, a na mapie warszawskich szpitali kolejnym, który otrzyma Godło jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena.

„Certyfikat „Szpital Przyjazny” to ogromne wyróżnienie dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie. Jesteśmy otwarci na potrzeby Pacjentów, dajemy Im możliwość umówienia się na godzinę oraz dostęp do terapii podskórnych. Wiemy, że zarówno czas i szeroki pakiet terapii jest bardzo ważny dla chorych onkologicznie” – powiedziała dr n. med. Beata Jagielska, Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa.
„Dla pacjentów, którzy do Centrum Onkologii w Warszawie przyjeżdżają praktycznie z całej Polski, bardzo ważna jest możliwość umówienia się na konkretną godzinę. Taki pacjent nie może czekać.
W obliczu choroby, zwłaszcza onkologicznej, chory potrzebuje większej empatii i zrozumienia także ze strony personelu medycznego. Z przyjemnością wręczam Godło „Szpital Przyjazny”, „przyjaznemu” Centrum Onkologii Instytut przy ul. Roentgena w Warszawie – dodała Elżbieta Kozik” – Prezes, Polskie Amazonki Ruch Społeczny.
W następnych tygodniach przedstawiciele Kampanii przekażą godło pozostałym szpitalom zlokalizowanym w 11 województwach Polski.
Inicjatywą towarzyszącą wyłonieniu Szpitali Przyjaznych i nadaniu im związanego z tym godła, jest przekazanie placówkom serii rysunków Henryka Sawki, przygotowanych specjalnie na potrzeby kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”. Rysunki mają za zadanie dodatkowo ocieplić wizerunek szpitala, ale i informować pacjentów, że przy dobrej współpracy i trosce ze strony szpitala udaje się godzić pracę z leczeniem.
O kampanii „Choroba? Pracuję z nią!
Organizatorami kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” są Pracodawcy RP, wiodąca organizacja zrzeszająca ponad 12 tysięcy firm w Polsce oraz siedem aktywnie działających organizacji pacjentów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia, Fundacja Rak’n’roll – Wygrajmy Życie, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”. Celem kampanii jest wspólne działanie na rzecz tworzenia dogodnych warunków pracy dla chorujących przewlekle pracowników.
Więcej informacji na www.pracujeznia.pl

 

Dziękujemy przede wszystkim Państwu – naszym Pacjentom – za zaufanie, jakim darzą nas Państwo na swojej drodze do zdrowia!