Oddział Chirurgii usytuowany jest na I  oraz  III piętrze budynku przy ul. Wawelskiej 15 i liczy łącznie 42 łóżka. W Oddziale Chirurgii leczy się operacyjnie większość chorób nowotworowych we współpracy z Oddziałem Chemioterapii i Zakładem Radioterapii. Najczęściej leczone nowotwory to nowotwory piersi, układu pokarmowego, nowotwory skóry, nowotwory narządów wydzielania wewnętrznego. W szczególności operacje dotyczą guzów jelita grubego, trzustki, wątroby, przełyku, raka piersi, nowotworów nadnerczy i tarczycy. Wykonywane są także zabiegi operacyjne z zakresu ginekologii onkologicznej. Znaczna i coraz większa część operacji jest wykonywana małoinwazyjną techniką laparoskopową. Oddział Chirurgii współpracuje z wieloma ośrodkami w całej Polsce, które kierują do nas na leczenie szczególnie skomplikowane przypadki. Oddział prowadzi badania naukowe w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi ( w tym m.in.  Polską Akademią Nauk, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym). Lekarze Oddziału prowadzą także szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii onkologicznej.

Godziny odwiedzin

Codziennie 8:00- 20:00

W czasie wizyt lekarskich i zabiegów rodziny chorych proszone są o opuszczenie sal chorych.

Godziny wypisów

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach

10:00-15:00