Oddział  Chemioterapii nosi imię nestora polskiej chemioterapii, założyciela i wieloletniego Kierownika Oddziału  dr n. med. Józefa Zborzila.

Oddział Chemioterapii jest częścią Kliniki Onkologicznej przy ul. Wawelskiej 15. Znajduje się na II piętrze. Posiada łącznie 22 łóżka w oddziale stacjonarnym oraz 20 foteli w pododdziale chemioterapii „jednodniowej”.  Do oddziału prowadzą 2 klatki schodowe- główna , na której są 2 dźwigi osobowe oraz boczna (w części dziennej) stanowiąca także drogę ewakuacyjną. Sale pobytu dziennego i korytarz części dziennej posiadają klimatyzację.

Oddział posiada własną  Rozpuszczalnię Leków Cytostatycznych.

Z oddziałem związane są 3 gabinety chemioterapii Nr 7, 8, 11 znajdujące się w ambulatorium na parterze budynku. Gabinety obsługują chorych z pododdziału dziennego oraz realizują konsultacje i badania kontrolne chorych.

Oddział zajmuje się leczeniem chorych z nowotworami przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego, odbytnicy i kanału odbytu oraz trzustki i wątroby) oraz chorych na raka piersi, nowotwory głowy i szyi, a także specjalizuje się w leczeniu nowotworów i raków neuroendokrynnych. Oddział współpracuje w zakresie leczenia skojarzonego, radiochemioterapii nowotworów głowy i szyi oraz przewodu pokarmowego z oddziałem i zakładem radioterapii oraz w zakresie leczenia skojarzonego nowotworów przewodu pokarmowego i raka piersi z oddziałem chirurgii.

Lekarze Oddziału uczestniczą w badaniach naukowych związanych przede wszystkim z tematyką nowotworów neuroendokrynnych, jak również prowadzą szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w zakresie onkologii klinicznej.

Zasady przyjmowania pacjentów

Oddział Stacjonarny: chory po zarejestrowaniu się do gabinetu chemioterapii(pon,śr,czw-gab.7, wt.-gab.11, pt.-gab.8)i po wykonaniu zleconych badań krwi kwalifikowani są do przyjęcia przez lekarza przyjmującego w danym dniu. Następnie udają się do Gab.1(Ruch chorych) i Izby Przyjęć. Po załatwieniu formalności chorzy zgłaszają się do dyżurki pielęgniarek na oddziale chemioterapii IIp. gdzie odbywa się przydział  sali. Oddział pobytu dziennego: chory po zarejestrowaniu się do gabinetu chemioterapii( gab.7,8,11) i po wykonaniu zleconych badań krwi kwalifikowani są do przyjęcia przez lekarza przyjmującego w danym dniu. Następnie udają się do Gab.1(Ruch chorych) .Po załatwieniu  formalności chorzy zgłaszają się do dyżurki pielęgniarek IIp.  na części  pobytu dziennego gdzie odbywa się przydział  miejsca. Oddział przyjmuje chorych w trybie planowym do leczenia cytostatycznego po uprzedniej kwalifikacji chorych przez lekarza oddziałowego. Dodatkowo w trybie pilnym mogą być przyjmowani chorzy z powikłaniami po chemioterapii lub wymagający pilnego leczenia także po zakwalifikowaniu przez lekarza oddziałowego.

Chorzy leczeni z powodu chorób przewlekłych proszeni są o zabranie ze sobą specjalistycznych leków celem zapewnienia ciągłości leczenia nie onkologicznego. Chorzy leczeni w trybie  jednodniowym proszeni są o zabranie wygodnego ubrania i obuwia oraz jedzenia i picia. Chory powinien także zabrać przybory toaletowe, ręcznik, piżamę (szlafrok), obuwie domowe, sztućce, kubek do picia.

Zasady / zwyczaje panujące na oddziale

Chorzy przebywający  na oddziale  zobowiązani są do przestrzegania zaleceń personelu medycznego oraz postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi  zasadami kultury i higieny osobistej. Chorym oddziału stacjonarnego w dniu przyjęcia przysługuje kolacja a w dniu wypisu śniadanie i obiad. W pozostałe dni otrzymują posiłki według zaleceń lekarza z uwzględnieniem ewentulanych  uwag dietetyka. Chorzy, u których podawana jest chemioterapia za pomocą pomp infuzyjnych mają całkowity zakaz opuszczania terenu oddziału! Chorym , u których stosowane są wlewy całodobowe cytostatyków, przysługują  trzy 20-minutowe przerwy przeznaczone na czynności  higieniczne. Chorym przebywającym na części dziennej nie przysługuje wyżywienie. Dostępna jest woda ciepła i zimna z dystrybutora. W okresie jesienno-zimowym szatnia dla chorych oddziału dziennego jest bezpłatna. Dla rodzin płatna. Zabronione jest przebywanie rodzin i odwiedzających na salach pobytu dziennego!

Godziny odwiedzin

Codziennie 8:00- 20:00

W czasie wizyt lekarskich i zabiegów rodziny chorych proszone są o opuszczenie sal chorych.

Godziny wypisów

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach

10:00-15:00