Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie zajmuje się chirurgicznym leczeniem wszystkich nowotworów obszaru klatki piersiowej (w tym – najczęstszego niedrobnokomórkowego raka płuca) oraz nowotworów rzadszych (międzybłoniak, grasiczki, nowotwory ściany klatki piersiowej).

Wykonywane są wszystkie typy operacji w nowotworach klatki piersiowej (w tym – zabiegi małoinwazyjne wideotorakoskopowe).

Oddział Zabiegowy wykonuje od lat największą ilość w Polsce operacji przerzutów innych nowotworów do płuc metodą wideotorakoskopową i klasyczną (w tym – z użyciem lasera neodymowo-yagowego) oraz operacje wycięcia ściany klatki piersiowej z rekonstrukcją .  Oddział Zabiegowy prowadzi pełną diagnostykę inwazyjną nowotworów klatki piersiowej  z wykorzystaniem bronchoskopii, bronchoskopii autofluorescencyjnej, ultrasonografii bronchoskopowej) , wideomediastinoskopii, wideotorakoskopii oraz wszelkiego rodzaju biopsje (cienkoigłowa, gruboigłowa) przez ścianę klatki piersiowej pod kontrolą tomografii komputerowej. Prowadzona jest wczesna rehabilitacja pooperacyjna oraz u chorych z dużym ryzykiem powikłań oddechowych również program rehabilitacji przedoperacyjnej. Zespół chirurgiczny lekarzy posiada  specjalizację z zakresu chirurgii klatki piersiowej oraz chirurgii onkologicznej.

Klinika dysponuje Ambulatorium, w którym odbywa się wstępna kwalifikacja do leczenia oraz prowadzone są badania kontrolne..

Oddział Zabiegowy posiada wyodrębnioną sześciołóżkową Salę Pooperacyjną z pełnym monitoringiem i oddzielną opieką pielęgniarską oraz Pracownię Spirometryczną.

Zasady przyjmowania pacjentów:

Pacjenci przyjmowani do Oddziału Zabiegowego zgłaszają się (rejestrują) w dniu wyznaczonego terminu przyjęcia do  Gabiinetu Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej , Ambulatoriu A gab 27A

Godziny odwiedzin w Oddziale 10:00-20:00 ;

Sala Pooperacyjna 15:00-20:00

Zasady/zwyczaje panujące na oddziale:

Godziny wypisów 10-15