Oddział Chemioterapii Dziennej Kliniki Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii jest największą i najstarszą placówką tego rodzaju w kraju. Powstał w 1986r.

Oddział Chemioterapii Dziennej współpracuje  ze wszystkimi Klinikami Narządowymi Centrum Onkologii.

Obecnie po kolejnym remoncie i rozbudowie w 2014r., który był możliwy dzięki staraniom i ofiarności wielu ludzi dobrej woli, Oddział Chemioterapii Dziennej jako część Kliniki Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii zapewnia ambulatoryjne leczenie chemiczne około 150 – 200  chorym dziennie w 5 przestronnych, kolorowych i klimatyzowanych salach, wyposażonych w 45 komfortowych, rozkładanych foteli, przystosowanych specjalnie dla chorych leczonych chemioterapią. Ponadto, co jest bardzo ważne z punktu widzenia logistyki i zarządzania Oddziałem, na naszym terenie znajduje się nowoczesna, Centralna Rozpuszczalnia Cytostatyków, zarządzana przez zespół farmaceutów, w której leki przygotowują farmaceuci oraz punkt wydawania leków w formie tabletek. System opieki dziennej oraz przygotowywanie leków przez farmaceutów  pozwala również znacznie zredukować koszty leczenia, co jest istotną zaletą w dobie rosnących kosztów usług medycznych.

Również w naszym nowym Oddziale znajdują się dwie sale zabiegowe dla chorych, przestronna recepcja  oraz kilka pomieszczeń dla pracującego personelu, jak lekarze, pielęgniarki, sekretarki i sanitariuszki.

Większość naszych pacjentów przede wszystkim otrzymuje leczenie chemiczne, ale również, gdy wymaga tego sytuacja kliniczna podajemy leczenie wspomagające i leczymy  powikłania  chemioterapii jak np. wynaczynienia.

Nasz personel (4-ch lekarzy, 20 pielęgniarek, 5 sekretarek medycznych i 3 sanitariuszki) jest bardzo wykształcony (znaczna część ukończyła co najmniej studia wyższe, a wszyscy lekarze mają specjalizacje i doktoraty z onkologii) nadal podnosi swoje kwalifikacje poprzez czynny udział w różnych formach kształcenia jak: wykłady, kursy oraz zjazdy krajowe i zagraniczne. W związku z faktem tak długiego istnienia i praktykowania w  skali całego kraju mamy największe doświadczenie w leczeniu każdym rodzajem chemioterapii od najprostszych monoterapii, czyli podawania jednego leku, po stosowanie najbardziej skomplikowanych polichemioterapii.