Obecnie funkcjonujący Oddział Medycyny Paliatywnej kontynuuje pracę nad optymalizacją opieki paliatywnej rozpoczętą w 1995 roku przez Oddział Badania Bólu i Terapii Paliatywnej a następnie Zakład Medycyny Paliatywnej. W obecnej strukturze placówki jesteśmy oddziałem Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych. Bliska współpraca z onkologią ułatwia rozwijanie integracji leczenia onkologicznego z opieką paliatywną co jest wg organizacji ESMO (European Society for Medical Oncology ) rozwiązaniem modelowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce akredytowany przez  ww. organizację. Przekładając te założenia na praktykę, staramy się, aby chory w zależności od stopnia zaawansowania choroby i nasilenia objawów fizycznych i psychologicznych, otrzymywał właściwą pomoc w jak najkrótszym czasie.

Nasz zespół składa się z lekarzy specjalistów Medycyny Paliatywnej posiadających również inne specjalizacje (Anestezjologia i Intensywna Terapia, Interna), pielęgniarek z przeszkoleniem w zakresie opieki paliatywnej i onkologii, rehabilitanta i psychologa. Współpracujemy z pracownikiem socjalnym oraz z duchownym. Zapewniamy pełne wsparcie psychospołeczne, duchowe i praktyczne. Często koordynujemy niepewne poruszanie się pacjenta i opiekunów wśród nieznanych im działów onkologii.

Według definicji, opieka paliatywna odnosi się do etapu choroby, kiedy całkowite wyleczenie jest niemożliwe i starania lekarzy skupiają się na poprawie komfortu a przez to jakości życia pacjenta. Leczenie ukierunkowane jest na zmaksymalizowanie jakości życia zgodnie z zasadami BSC (Best Supportive Care), wykorzystując w tym celu leczenie farmakologiczne i zabiegowe. Wykonujemy zabiegi paliatywne jak np. nakłucie odbarczające płyn z jamy otrzewnej  i jamy opłucnej oraz inne.

Prowadzimy skuteczne leczenie zaparć i leczenie przeciwwymiotne.

Skupiamy się na minimalizowaniu dokuczliwych objawów takich jak ból, duszność, zmęczenie, wyniszczenie, utrata apetytu, obrzęki, odleżyny.

We współpracy z psychologiem i psychiatrą pracujemy nad poprawą jakość snu, leczymy stany lekowe i depresję. Nasza opieka ma na celu znoszenie lub minimalizowanie cierpienia związanego z chorobą na całym jej przebiegu.

Jesteśmy niekiedy postrzegani jako „leczenie ostatniego etapu”. Wprost przeciwnie, wczesny kontakt ze specjalistami Medycyny Paliatywnej (konsultacja w naszej przychodni), umożliwia wczesne wdrożenie leczenia objawowego i zabiegów leczniczych co poprawia ogólny stan  pacjenta. Nasze działania minimalizują objawy uboczne leczenia onkologicznego, a w konsekwencji chorzy stają się silniejsi  i odporniejsi na znoszenie wszelkich trudów terapii.

Pomagamy odzyskać siłę, by kontynuować życie codzienne i leczenie.

Nasz zespół stara się spędzać z pacjentem i jego rodziną tyle czasu ile jest konieczne. Stajemy się partnerami w rozwiązywaniu problemów. Wspieramy tak chorego jak i jego bliskich. Pomagamy nie tylko kontrolować objawy choroby ale również zrozumieć cele i możliwości leczenia.

Nasze kontakty z pacjentami są długotrwałe. Stajemy się ich powiernikami i przewodnikami w chorobie, angażując się w proces leczenia i opieki.

Oferujemy szereg procedur, dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W tym znajduje się również szeroki wachlarz zabiegów interwencyjnych (metod zabiegowych leczenia bólu). Ból, jak żaden inny objaw jest przyczyną cierpień, leków i depresji, Dzięki obecności, w składzie zespołu, lekarzy anestezjologów, potrafimy kontrolować ból nie tylko farmakologicznie ale również wykonując blokady, neurolizy, termolezje i inne zabiegi.

Specjalizujemy się także w  implantacji (wszczepianiu) portów naczyniowych do układu żylnego, umożliwiających podawanie chemioterapii przy problemach z nakłuciem żył obwodowych.

Porty stanowią trwały i dogodny dostęp do dużych naczyń żylnych, umożliwiają wielokrotną podaż płynów, lub leków mogących działać drażniąco na naczynia żylne obwodowe.

Wykonywanie zabiegów jest składową naszych  działań mających na celu zapewnienie maksymalnie kompleksowej opieki.

Dlatego tak bardzo zależy nam, aby każdy pacjent rozpoczynający leczenie onkologiczne  miał świadomość naszej obecności.

Raz nawiązany kontakt zapewnia kontynuację opieki. Zmieniać się może jedynie miejsce jej realizacji, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Leczenie może być kontynuowane ambulatoryjnie, w trakcie pobytu w oddziale, lub w domu poprzez  przekazanie chorego pod opiekę współpracujących hospicjów domowych.