Współpraca między COI a Instytutem Kardiologii w Warszawie prowadzona była od wielu lat chociaż początkowo nie miała sformalizowanego wymiaru. Polegała ona głównie na wzajemnych konsultacjach chorych oraz interwencjach kardiologicznych w stanach zagrożenia życia. Zdobyte wieloletnie doświadczenia na tym polu, zwłaszcza w kontekście coraz powszechniejszych chorób w tym powikłań kardiologicznych (często o charakterze przewlekłym) u chorych na nowotwory, zdecydowały o konieczności bliższej współpracy i koordynacji działań obu Instytutów. Zaowocowało to podpisaniem Listu Intencyjnego w dniu 17.12.2012 roku pomiędzy dyrektorem Instytutu Kardiologii im. m. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w osobie Witolda Rużyłło roku i dyrektorem CO-I w osobie prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Warzochy.

Stworzony Pododdział Kardiologii będący częścią Kliniki Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii świadczy usługi medyczne w zakresie opieki ambulatoryjnej, jak również pełno profilową kardiologiczną opiekę hospitalizacyjną, często bez konieczności przerywania leczenia onkologicznego.

Pododdział Kardiologii umożliwia szybką i szeroką diagnostykę chorób układu sercowo-naczyniowego chorych obciążonych kardiologicznie zarówno tych dotkniętych już schorzeniem kardiologicznym przed rozpoznaniem choroby nowotworowej, jak i również  pacjentów u których diagnostyka i leczenie kardiologiczne prowadzone jest równolegle z diagnostyką i leczeniem onkologicznym. Oddzielną grupę pacjentów stanowią osoby u których dolegliwości kardiologiczne związane są z zastosowanego toksycznej terapii onkologicznej. Obecność Pododdziału Kardiologii w obrębie Instytutu Onkologii pozwala na bezpieczne i sprawnie przygotowanie chorych onkologicznych do leczenia operacyjnego, podania chemioterapii czy zastosowania radioterapii. Doświadczenie zespołu umożliwia również kwalifikację pacjentów obciążonych kardiologicznie do leczenia onkologicznego, podczas gdy brak stałego nadzoru kardiologicznego uniemożliwia takie postępowanie w warunkach innych ośrodków. Jednocześnie ścisła współpraca z Instytutem Kardiologii zapewnia dostęp do pełnej diagnostyki nieinwazyjnej (w tym Rezonans Magnetyczny, badania izotopowe serca) jak również diagnostyki inwazyjnej (koronarografia, tomografia komputerowa serca w tym naczyń wieńcowych, badanie elektrofizjologiczne). W ramach kardiologii  interwencyjnej dostępnej 24 h na dobę, istnieje możliwość leczenia z wykorzystaniem wszystkich dostępnych technik leczenia przezskórnego (plastyka naczyń wieńcowych, implantacja zastawek serca i inne) oraz leczenia wysokospecjalistycznego (implantacja układu stymulującego serce, automatycznego kardiowertera defibrylatora, przeprowadzenie zabiegu ablacji ogniska arytmii czy dodatkowej drogi przewodzenia).  Nieograniczony całodobowy dostęp do leczenia kardiochirurgicznego pozwala na wykorzystanie wszelkich dostępnych technik chirurgii serca i naczyń wraz z przeszczepem serca u chorych wymagających tej procedury (przy braku p/wskazań).

Dzięki tak zorganizowanej pomocy kardiologicznej chorzy mogą być szybko zakwalifikowani do leczenia onkologicznego, które nie jest opóźnione z uwagi na współistnienie chorób układu sercowo-naczyniowego. Równolegle zespół obok kwalifikacji do leczenia onkologicznego, prowadzi nadzór nad chorymi u których leczenie może okazać się kardiotoksyczne, a także nad pacjentami potencjalnie zagrożonymi odległymi powikłaniami kardiologicznymi zastosowanej terapii.

Chorzy z zaawansowaną chorobą nowotworową wymagający optymalizacji leczenia objawowego i wspomagającego oraz pacjenci z dolegliwościami bólowymi wynikającymi z rozległości procesu rozrostowego lub wtórnymi do przebytego leczenia trafiają z kolei pod opiekę zespołu specjalistów Oddziału Medycyny Paliatywnej.