Niebawem rusza program pilotażowy współpracy COI z Wolontariuszami Fundacji :DOBRZE ŻE JESTEŚ” dotyczący pomocy Pacjentom korzystających ze świadczeń na terenie Przychodni Onkologicznej I na Ursynowie. Współpraca rozpoczyna się w dniu 19 marca 2018 r.
Początkowo naszych Pacjentów wspierać będzie 5 Wolontariuszy w zakresie:

  1. Udzielanie informacji związanych z topografią Przychodni i szpitala.
  2. Kierowanie/prowadzenie Pacjentów do wyznaczonego gabinetu,

pracowni diagnostycznej, etc.

  1. Informowanie na temat zakresu udzielanych świadczeń w Przychodni ( np.

pobranie materiału do badań, wizyty konsultacyjne, etc.

  1. Rozdawanie mapek Przychodni i szpitala, ułatwiających poruszanie się po

COI.

  1. Pomoc przy kopiowaniu dokumentów Pacjenta.
  2. Pomocy w zorganizowaniu wózka inwalidzkiego do przemieszczania się Pacjenta.

 

Wolontariusze będą ubrani w charakterystyczne żółte koszulki. Będą

dokonywać obchodów po terenie Przychodni. Będą zgromadzeni przy Punkcie Informacyjnym w części A , vis a vis wejścia do części zachowawczej Kliniki

Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków na parterze.

Telefon wewnętrzny : 20 – 43.