W środę 7 marca br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym im. prof. Tadeusza Koszarowskiego odbyła się IV Warszawska Konferencja Onkologiczna. Organizatorami konferencji było Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, a gospodarzem konferencji był prof. nadzw. Paweł Wiechno – Przewodniczący Warszawskiego Oddziału PTO. 

Wśród gości Sesji Inauguracyjnej byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, prof. Jerzy Jakubowicz – Dyrektor Centrum Onkologii w Krakowie, dr hab. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Julian Malicki – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii; Gliwicki Odział Centrum Onkologii reprezentował dr Aleksander Zajusz – Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania; prof. Ewa Lech-Marańda – Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, prof. Przemysław Juszczyński – Zastępca Dyrektora IHIT ds. Nauki, prof. Waldemar Kostewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Romuald Krajewski – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej i nestor polskiej onkologii – prof. Andrzej Kułakowski.

Podczas Sesji Inauguracyjnej miała miejsce uroczystość nadania stopni naukowych uzyskanych w Centrum Onkologii w ubiegłym roku. Dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych odebrali prof. nadzw. Iwona Ługowska, dr hab. Agnieszka Żółciak-Siwińska oraz dr hab. Piotr Sobiczewski.

Po uroczystym ślubowaniu dyplomy doktora nauk medycznych odebrali: dr Monika Grygorowicz, dr Marcin Sawicki, dr Michał Osowiecki, dr Aleksandra Gos, dr Michalina Dąbrowska, dr Mateusz Dąbkowski, dr Piotr Wiśniewski, dr Nina Woźnialis oraz dr Magdalena Knetki-Wróblewska.

Następnie Dyrektor Centrum Onkologii prof. Jan Walewski wręczył pamiątkowe medale 85-lecia Instytutu Radowego osobom szczególnie zasłużonym dla Centrum. Medale otrzymali: prof. Włodzimierz Olszewski, prof. Witold Bartnik, prof. Maria Anna Skowrońska-Gardas, dr Klara Zakrzewska, dr Joanna Makólska-Kowalska, inż. Jerzy Rybicki oraz dr Sławomir Mazur.

W dalszej części Sesji Inauguracyjnej prof. Jan Walewski podsumował działalność Centrum w minionym roku oraz przedstawił palny i wyzwania na najbliższą przyszłość.

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki wygłosił odczyt nt. 95-lecia czasopisma Nowotwory, a dr n. med. Joanna Didkowska podsumowała 65 lat istnienia Krajowego Rejestru Nowotworów. Prof. Witold Bartnik wygłosił odczyt „Postępy w gastroenterologii z perspektywy półwiecza prowadzenia badań i praktyki klinicznej”. Po wykładzie współpracownicy Profesora podziękowali mu za wspólne lata pracy i ogromny wkład w rozwój gastroenterologii.

Honorowy wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej pt. „120 lat od odkrycia radu – Maria Skłodowska-Curie i jej dziedzictwo. Początki, rozwój i perspektywy radioterapii” wygłosił Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek Fijuth.

Sesji II przewodniczył prof. nadzw. Dariusz Kowalski. Prof. Piotr Rutkowski mówił w niej o leczeniu okołooperacyjnym czerniaka złośliwego. Prof. nadzw. Dariusz Kowalski wygłosił wykład „Czy można mówić o przełomie w leczeniu systemowym niedrobnokomórkowego raka płuca?”. O postępach w leczeniu chirurgicznym raka płuca opowiadał dr Maciej Głogowski, a o postępach w ginekologii onkologicznej – prof. Mariusz Bidziński

Sesji III przewodniczyła dr hab. Renata Duchnowska. O hormonoterapii w dobie nowoczesnych terapii celowanych w raku stercza mówił prof. nadzw. Paweł Wiechno, a w rak piersi – dr hab. Renata Duchnowska. Następnie dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld wygłosiła wykład pt. „Onkologia wieku podeszłego i całościowa ocena geriatryczna jako element kwalifikacji do leczenia. Jako ostatni – nt. ograniczenia inwazyjności zabiegów chirurgicznych w dobie leczenia skojarzonego – przemawiał prof. Zbigniew Nowecki. Wykładom towarzyszyły ożywione dyskusje.

Warszawskie Konferencje Onkologiczne to nie tylko miejsce spotkania czołowych polskich onkologów i prezentacji najnowszych osiągnięć i wyzwań – to też wyjątkowa okazja do upamiętniania historii polskiej onkologii – a nade wszystko do świętowania ważnych wydarzeń z życia Centrum Onkologii. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok.

=======

W załączniku znajdą Państwo podsumowanie 2017 roku oraz najważniejsze wyzwania COI w roku 2018.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Doktora Sławomira Mazura