Na kongresie ESMO Sarcoma and Rare Cancers Congress 2023, który odbył się w dniach 20–22 marca 2023 r. w Lugano zaprezentowano międzynarodowe dane dotyczące diagnozy i specjalistycznego leczenia pacjentów z mięsakami. Przedstawiono m.in. dane z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie (Teterycz P, et al. Detrimental effect of the COVID-19 pandemic on patients with adult extremity bone sarcoma: Reference center experience. ESMO Sarcoma and Rare Cancers Congress 2023, Abstract 67P), które wskazują na zwiększony odsetek koniecznych amputacji w leczeniu dorosłych chorych na mięsaki kości w okresie pandemii COVID-19. ​

Reprezentant Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Dr Paweł Sobczuk, pierwszy w Polsce członek Komitetu Młodych Onkologów ESMO i lekarz rezydent onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków NIO-PIB powiedział: „Musimy wyciągnąć wnioski i upewnić się, że dostęp do wysokiej jakości opieki jest priorytetem”.

Doktor Sobczuk podkreślił w swoich wypowiedziach konieczność edukacji pracowników służby zdrowia na temat mięsaków już na poziomie szkół średnich i wyższych, która została przeprowadzona przez kraje rozwinięte przy jednoczesnym podejmowaniu kolejnych działań służących propagowaniu wiedzy i poszerzaniu kompetencji. Doktor Paweł Sobczuk przedstawił też wspólne dane badawcze dotyczące nowych celów terapeutycznych w mięsaku Ewinga będących wyrazem współpracy Memorial Sloan-Kettering z Nowego Jorku i Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie (Sobczuk P, et al. Activating EZH2 mutations define a new subset of aggressive Ewing sarcomas. ESMO Sarcoma and Rare Cancers Congress 2023, Abstract 47MO)

Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem na stronie ESMO Daily Reporter:

https://dailyreporter.esmo.org/esmo-sarcoma-and-rare-cancers-congress-2023/esmo-sarcoma-and-rare-cancers-congress-2023/access-to-high-quality-care-for-sarcomas-is-still-unequal-worldwide