Rekrutacja doktorantów do Narodowego Instytutu Onkologii

 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy ogłasza rekrutację do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD na rok akademicki 2023/2024.

Jeżeli interesujesz się nauką i onkologią, nie obawiasz się wyzwań w postaci intensywnego kształcenia i angażującej pracy laboratoryjnej w interdyscyplinarnych zespołach naukowych zapraszamy do aplikowania:

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/rekrutacja/

 

Rekrutacja trwa do 11 sierpnia 2023 roku

Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów: od 4 września do 13 września 2023 roku

Ogłoszenia:

Nabór na studia – szkoła doktorska

Projekty badawcze

 

 

 

The Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology is currently recruiting PhD students.

 

The Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology announces the recruitment to the Warsaw-4-PhD Doctoral School of Science and Biomedical Sciences for the 2023/2024 academic year.

If you are interested in science and oncology and are not afraid of the challenges of intensive training and engaging laboratory work in interdisciplinary scientific teams, we invite you to apply here:

Admissions

 

Recruitment continues until August 11, 2023

Interviews with candidates: from September 4 to September 13, 2023.

Announcements:

Nabór na studia – szkoła doktorska

Research projects