Jednostka realizująca projekt

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Partnerzy/konsorcjanci

Instytucje finansujące

Narodowe Centrum Nauki

Kontakt

Kierownik projektu:  

dr n. med. Ewa Grzybowska

ewag@coi.waw.pl