Jednostka realizująca projekt

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Instytucje finansujące

Narodowe Centrum Nauki

Kontakt

Kierownik projektu:  

prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki

jas@coi.waw.pl