Jednostka realizująca projekt

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
40 000,00 zł COI

Kontakt

Kierownik projektu:  

lek. Michał Wagrodzki

michal.wagrocki@coi.pl