Prof. Maciej Krzakowski: Przyszłość onkologii leży w łączeniu najskuteczniejszych metod leczenia oraz medycynie personalizowanej

Zapraszamy do lektury drugiej części wywiadu z prof. Maciejem Krzakowskim, Konsultantem Krajowym ds. Onkologii Klinicznej, Kierownikiem Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym. W rozmowie poruszamy kwestie wyzwań jakie stoją przed konsultantem krajowym, prac nad Lung Cancer Units, tempa wdrażania innowacji w onkologii oraz nadchodzących przełomów w leczeniu raka.

https://medicalpress.pl/system/prof-maciej-krzakowski-przyszo-onkologii-ley-w-czeniu-najskuteczniejszych-metod-leczenia-oraz-medycynie-personalizowanej_jKzRDKWvJ4/

 

Jutro w onkologii – czy jest nadzieja na przełom?

Prof. Mariusz Bidziński podkreśla, że w krajach, gdzie system leczenia raka jajnika jest sprawny, wyniki przeżyć pięcioletnich są znacznie wyższe. – Chcemy tworzyć ośrodki doskonałości leczenia raka jajnika, tak jak w przypadku raka piersi. Niezbędne jest stworzenie tzw. ovarian cancer unitów, czyli zespołów lekarzy specjalizujących się w leczeniu tego nowotworu – ginekologów, chirurgów-onkologów, onkologów klinicznych czy radioterapeutów. Pacjentki muszą zostać objęte kompleksową opieką od momentu diagnozy poprzez optymalną chirurgię, diagnostykę genetyczną, obrazową oraz leczenie systemowe z zastosowaniem terapii w ramach dostępnych programów lekowych oraz wysokiej jakości badań klinicznych– zaznacza. Jego zdaniem, zważywszy na fakt, że każdego roku na raka jajnika choruje w Polsce około 3,5 tysiąca kobiet, powinno powstać 30 akredytowanych ośrodków leczenia kompleksowego.

https://www.medexpress.pl/jutro-w-onkologii-czy-jest-nadzieja-na-przelom/81556

 

 

Diagnostyka i leczenie nowotworów kobiecych – rekomendacje ekspertów

Debata pt. „Nowotwory kobiece w dobie COVID-19” z udziałem wybitnych polskich onkologów (transmitowana 26 kwietnia br. w portalu rynekzdrowia.pl) koncentrowała się wokół takich zagadnień, jak, m.in.: priorytety w obszarze ginekologii onkologicznej w dobie pandemii; dostępność nowoczesnej diagnostyki i terapii w wybranych nowotworach kobiecych (rak jajnika, szyjki macicy oraz trzonu macicy); znaczenie programów przesiewowych.

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Diagnostyka-i-leczenie-nowotworow-kobiecych-rekomendacje-ekspertow,221474,1013.html

 

 

Onkologia: nie zrobisz badań profilaktycznych, zapłacisz wyższą składkę?

Gdy podejmowałam zatrudnienie, musiałam zrobić badania na choroby weneryczne. Dziś do medycyny pracy należy włączyć profilaktykę nowotworów – uważa prof. Joanna Didkowska.

Nie widzę powodu, aby nie uzależniać wydania zaświadczenia o zdolności do pracy od wykonania badań profilaktycznych – uważa prof. Paweł Blecharz

Prof. Mariusz Bidziński: – W profilaktyce raka szyjki macicy świat odchodzi już od archaicznych badań cytologicznych na rzecz typowania wirusów HPV

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Onkologia-nie-zrobisz-badan-profilaktycznych-zaplacisz-wyzsza-skladke,221630,1013.html

 

 

Zdrowie Polaków 2021. Pacjenci onkologiczni i hematoonkologiczni

Na majowej liście refundacyjnej pojawiła się oczekiwana zmiana dla chorych na raka jajnika: możliwość stosowania już w pierwszej linii leczenia jednego z inhibitorów PARP dla chorych z mutacjami w genach BRCA1, 2. – Cieszymy się z tych zmian, chcielibyśmy jednak, żeby możliwość leczenia zyskały wszystkie pacjentki, także te, które nie mają mutacji BRCA1, 2 – mówił prof. Paweł Blecharz, kierownik Kliniki kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowy Instytutu Onkologii, Oddział w Krakowie. Wyniki badań klinicznych innego z inhibitorów PARP wskazują na to, że korzyści z leczenia zyskują wszystkie pacjentki, także te, które nie mają mutacji.

https://dorzeczy.pl/zdrowie/184600/zdrowie-polakow-2021-pacjenci-onkologiczni-i-hematoonkologiczni.html

 

 

Przełomowa decyzja dla pacjentów z DRP

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w odpowiedzi na interpelację nr 21955, posła Andrzeja Grzyba w sprawie włączenia do wykazu leków refundowanych atezolizumabu, poinformował, że minister zdrowia przychylił się do refundacji leku Tecentriq (atezolizumab) w drobnokomórkowym raku płuc poprzez pozytywne rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku, co otworzyło drogę do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem stosownej decyzji administracyjnej w przedmiocie objęcia refundacją tego leku.

https://www.medexpress.pl/przelomowa-decyzja-dla-pacjentow-z-drp/81619