Miło nam poinformować, iż profesor Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, znalazł się na tegorocznej liście Highly Cited Researchers prowadzonej przez firmę Clarivate.

Clarivate to światowy lider w dostarczaniu wiarygodnych informacji i analiz. Analitycy z Clarivate Analytics analizują miliony cytowań w bazie Web of Science w celu zidentyfikowania najwyższej klasy naukowców w dziedzinach takich, jak medycyna, fizyka czy chemia, którzy często potem zostają laureatami Nagrody Nobla. W tym roku w prestiżowym rankingu znalazło się tylko 5 Polaków, w tym właśnie Prof. Piotr Rutkowski.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych profesora są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Jest także członkiem wielu stowarzyszeń jak np. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ASCO (od 2019 roku członek International Affair Committee) czy Europejskie TowarzystwoChirurgii Onkologicznej ESSO, autorem i współautorem ponad 140 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 14000, indeks-H 46) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych. Ponadto uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciel Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie w Network of Core Institutions EORTC, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, członek Rady Agencji Badań Medycznych (od 2019 roku), Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej (od 2019 roku). 22 października 2021 r. profesora Rutkowskiego wybrano nowym Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na kadencję 2022 – 2026.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi kolejnego znamienitego wyróżnienia!

Szczegóły na https://clarivate.com/highly-cited-researchers/?action=clv_hcr_members_filter&clv-paged=1&clv-category=&clv-institution=&clv-region=Poland&clv-name=&utm_medium=email&utm_source=Eloqua