Zapraszamy na konferencję prasową poświęconą programowi „e-KRN+”. Podczas spotkania omówione zostaną założenia projektu, w tym: Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych, moduł integracji rejestrów onkologicznych z systemami świadczeniodawców oraz Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH) – pierwszy rejestr narządowy.
Ideą przedsięwzięcia jest gromadzenie danych o nowotworach, jak również pełnienie funkcji bazy do analiz naukowych, medycznych i ekonomicznych w oparciu o dane rzeczywiste (Real World Data), dlatego jedna platforma IT dla wielu rejestrów to szansa na optymalizację zarządzania ochroną zdrowia.
„eKRN+” to pierwsze tak uniwersalne narzędzie do przetwarzania i analizy notatek lekarskich w celu wypełnienia formularza zgłoszenia nowotworu. Wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych, w tym algorytmów sztucznej inteligencji (AI), jest rozwiązaniem czyniącym platformę „e-KRN+” jednym z najbardziej innowacyjnych projektów w obszarze ochrony zdrowia.