Sześć polskich badaczek otrzymało w środę 18 października, stypendia L’Oréal-UNESCO dla kobiet w nauce. Wśród nagrodzonych Pań jest nasza Pani Doktor Marta Mańczuk z Pracowni Prewencji Pierwotnej Nowotworów. Nagrody zostały wręczone już po raz 17. , w ramach programu „Dla Kobiet i Nauki” i przyznawane są za dotychczasowy wkład w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Stypendystki programu L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki” otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym promują swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyróżnione badaczki są także aktywnymi propagatorkami idei zaangażowania kobiet w badania oraz promocję ich wśród opinii publicznej oraz w mediach. Program „L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki” prowadzony jest od siedemnastu lat r, a partnerują mu Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2016 r. również Polska Akademia Nauk. Wyboru laureatek dokonuje co roku jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Program „Dla Kobiet i Nauki” jest częścią globalnej inicjatywy „For Women in Science”, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO.
„Ta nagroda to niezwykłe wyróżnienie. Cieszę się, że moje badania zostały docenione
przez tak prestiżowe Jury, szczególnie że epidemiologia jest dziedziną nauki niezbyt
szeroko rozpowszechnioną w Polsce. Mam nadzieję, że dzięki tej nagrodzie badania
populacyje nad czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych zyskają
na znaczeniu w Polsce, podobnie jak ma to miejsce na świecie.” – mówi Doktor Marta Mańczuk. Jesteśmy dumni i gratulujemy Pani Doktor!