W 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie trzy polskie uczelnie organizują konferencję „Medicina – Scientia – Cultura”. Na Uroczystej Gali Urodzinowej, która odbędzie się 9 listopada br. w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej, Gośćmi Specjalnymi będą wnuki Noblistki.

Postać Marii Skłodowskiej-Curie zostanie ukazana na tle współczesnych wydarzeń i problemów nauk ścisłych, humanistycznych i medycznych. Każdy dzień konferencji odbywać się będzie pod innym hasłem, w innej warszawskiej uczelni. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dyskusja toczyć się będzie wokół spuścizny Noblistki na polu medycyny (moduł Medicina). W Politechnice Warszawskiej podjęty zostanie aspekt służby nauki dla społeczeństwa (moduł Scientia). Na Uniwersytecie Warszawskim pod lupę zostaną wzięte społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania kobiet w nauce (moduł Cultura).

Na zakończenie konferencji, 9 listopada br. w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej, odbędzie się Uroczysta Gala Urodzinowa, na której Gośćmi specjalnymi będą wnuki Noblistki. Konferencji towarzyszyć będzie również wystawa w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, organizowana przez Bibliotekę Główną PW – „Maria Skłodowska-Curie w 150. rocznicę urodzin: odkrywanie ciekawe niesłychanie”. Wystawa będzie prezentować życie naukowe i prywatne Marii Skłodowskiej-Curie na zdjęciach oraz w tekstach – głównie działalność naukową oraz dziedzictwo, które po sobie pozostawiła.

PROGRAM

Moduł: Medicina

6 listopada 2017, Centrum Dydaktyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Księcia Trojdena 2a, Warszawa

15:00 – 15:15 Welcome/Powitanie
15:15 – 15:55 Regenerative Medicine – old concepts and recent progress (Medycyna Regeneracyjna – dawne poglądy i obecny postęp). Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak (Medical University of Warsaw/Warszawski Uniwersytet Medyczny/James Graham Brown Cancer Center, University of Louisville, Louisville, USA/Centrum Onkologii im. Jamesa Grahama Browna, Louisville, USA)
15:55 – 16:35 Maria Skłodowska-Curie and her outstanding contribution to the field of medicine (Maria Skłodowska-Curie i jej wybitny wkład w dziedzinie medycyny). Prof. dr hab. Jacek Fijuth (Medical University of Lodz/Łódzki Uniwersytet Medyczny)
16:35 – 17:15 Coffee break/Przerwa kawowa
17:15 – 17:55 Oncology of the 21st Century. To target or to personalize? (Onkologia XXI wieku. Celować, czy personalizować?). Prof. dr hab. Andrzej Deptała (Medical University of Warsaw/Warszawski Uniwersytet Medyczny)
18:00 – 19:30 Panel discussion/Dyskusja panelowa: Moderny oncology, radioisotope and more… („Współczesna onkologia, radioizotopy i nie tylko…”)

Moduł: Scientia

7 listopada 2017, Mała Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Warszawa

15:00 – 15:15 Welcome/Powitanie
15:15 – 15:55 Prof. Ada Yonath, Nobel Prize for Chemistry 2009/laureatka Nagrody Nobla z chemii w 2009 (Weizmann Institute of Science, Israel)
15:55 – 16:35 Prof. Nicole J. Moreau (International Council for Science, France)
16:35 – 17:15 Prof. Jerry Atwood (University of Missouri, USA)
17:15 – 18:00 Coffee break/Przerwa kawowa
18:00 – 18:40 Prof. Yuri Oganessian (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia)
18:40 – 19:30 Panel discussion/Dyskusja panelowa: The role of the science and scientists for the society (Rola nauki i naukowców dla społeczeństwa)

Moduł: Cultura

8 listopada 2017, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Ludwika Pasteura 5, Warszawa

15:00 – 15:15 Welcome/Powitanie
15:15 – 15:45 Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie historii kobiet (Maria Skłodowska – Curie. Herstory), dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego/Institute of History, University of Warsaw)
15:45 – 16:15 Skłodowska antropologii, czyli Maria Czaplicka i inne badaczki (Madame Curie of anthropology: Maria Czaplicka, and other fieldworkers); dr hab Grażyna Kubica (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagielońskiego/ Institute of Sociology of the Jagiellonian University)
16:15 – 16:45 Jak wyglądałaby droga naukowa Marii Skłodowskiej-Curie w XXI wieku? Kariery naukowe kobiet w ujęciu socjologicznym (Women Careers in Science – the case of Maria Skłodowska-Curie), dr hab. Izabela Wagner-Saffray (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)
16:45 – 17:15 Coffee break/Przerwa kawowa
17:15 – 17:45 Mario, ależ Ty dzisiaj promieniujesz. Maria Curie-Skłodowska we współczesnym dyskursie wizualnym (Maria, you are so radiating today!”. Maria Skłodowska – Curie in a contemporary visual discourse), dr hab Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego/Institute of Polish Culture, University of Warsaw)
17:45 – 18:15 Maria Wyklęta. Od emigracji do popkultury. Portret kobiety z Warszawą w tle (Maria Skłodowska – Curie. A portrait of the woman with Warsaw in the background), Sylwia Chutnik (pisarka/writer, doktorantka Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego/PhD student Institute of Polish Culture, University of Warsaw)
18:15 – 19:00 Podsumowująca dyskusja z udziałem publiczności/Summarizing discussion with the audience

Zapisy na wydarzenia w ramach konferencji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.msc2017.pl.

Źródło: BPI PW