Szanowni Państwo,

Informujemy, że niestety mamy potwierdzony jeden przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Nowotworów Układu Moczowego w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Oddział został natychmiast odseparowany od pozostałej części szpitala. Przeprowadzane są procedury przewidziane na wypadek takiej sytuacji. Jest stworzona lista osób bliskiego kontaktu i te osoby będą poddane kwarantannie i testom.

Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie od samego początku epidemii stosuje zasadę separacji oddziałów, czyli personel jednego oddziału nie kontaktuje się z personelem innego oddziału. Osoba z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 na tym oddziale jest pacjentem, który nie miał żadnych objawów zarażenia.

Praca na pozostałych oddziałach NIO-PIB jest kontynuowana z zachowaniem obowiązujących procedur i wzmożonej ochrony.
Pracę wznawia właśnie oddział Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej, gdzie nie wykryto poza jednym przypadkiem więcej osób zarażonych. (więcej)

Narodowy Instytut Onkologii jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, informując o sytuacji.

W zakresie procedur bezpośrednio współpracujemy z Wojewódzkim i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

 

Ważne informacje dla pacjentów (więcej)