W tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu Best Paper Original Awardna najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w minionym roku w czasopiśmie Nowotwory Journal of Oncology.

Członkami Kapituły konkursu są: ·prof. Jan Walewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii, ·prof. Andrzej Maciejczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ·prof. Dawid Murawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, oraz ·prof. Wojciech Wysocki, Redaktor Naczelny Nowotworów.

Największą liczbę punktów zdobył artykuł Joanny Kufel-Grabowskiej i wsp. „Breast-conserving surgeries in HER-positive breast cancer patients are performed too rarely in Poland”, który ukazał się w 6. ubiegłorocznym zeszycie Nowotworów. Nagroda ma charakter finansowy i zostanie przekazana pierwszej autorce pracy.

Kolejna edycja konkursu toczy się w tym roku –dlatego zachęcamy, aby zgłaszali Państwo do Nowotworów swoje prace badawcze.

Warto publikować w Nowotworach, bowiem pismo może poszczycić się 100 punktami w aktualnym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Całemu zespołowi autorskiemu serdecznie gratulujemy