Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja, w 229. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. 

Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej onkologii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie odznaczony został prof. dr hab. Andrzej KUŁAKOWSKI – lekarz, chirurg onkolog, profesor nauk medycznych, wychowawca wielu pokoleń lekarzy, współtwórca nowoczesnej chirurgii onkologicznej w Polsce w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy naukowej, za zaangażowanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną      

– Pan profesor Kułakowski, zanim jeszcze ktokolwiek pomyślał, że zostanie jednym z współtwórców polskiej chirurgii onkologicznej, wspaniałym lekarzem wielbionym przez pacjentów, zwłaszcza pacjentki, że uratuje dziesiątki tysięcy żyć, jako młody chłopak poszedł walczyć w konspiracji. A potem podjął naukę, realizując swoją pasję, chcąc zostać lekarzem. Razem ze swoim mistrzem (prof. Tadeuszem Koszarowskim) położył podwaliny pod polską chirurgię onkologiczną. […] Pan profesor całą swoją dorosłą służbą Polsce i rodakom, toczył walkę o to, aby jak najwięcej ludzi przetrwało, aby jak najwięcej kobiet mogło żyć spokojnie, mimo, że zapadło na straszliwą chorobę onkologiczną uratować. Pan profesor jest bohaterem ruchu Amazonek –  z legitymacją honorową nr 1 Stowarzyszenia., co pokazuje kim Pan profesor jest dla tego środowiska kobiet. Niech ten order będzie symbolem naszej wdzięczności – mówił Prezydent RP Andrzej Duda wręczając odznaczenie.

Praca w Klinice Chirurgicznej Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie była pierwszą po studiach medycznych . Tutaj przyszły profesor został uczniem i współpracownikiem kierującego kliniką prof. Tadeusza Koszarowskiego, twórcy polskiej chirurgii onkologicznej.  Andrzej Kułakowski początkowo pracuje jako asystent, potem starszy asystent, adiunkt i docent. W grudniu 1972 roku obejmuje kierownictwo Kliniki. W 1991 roku profesor Kułakowski zostaje dyrektorem Centrum Onkologii na dwie kadencje.

Serdecznie gratulujemy!!