Warszawa, 3 Maja 2020 r.

Pan

Profesor Andrzej Kułakowski,

Wielce Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

W imieniu całego Zespołu Pracowników Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego i swoim własnym z wielką radością składam Panu Profesorowi serdeczne gratulacje z powodu tej nadzwyczajnej okazji, jaką jest odznaczenie Pana Profesora przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy ORDEREM ORŁA BIAŁEGO w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej onkologii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Jesteśmy niezmiernie rozradowani i dumni, że nasz wieloletni Nauczyciel, Lider i Dyrektor został doceniony najwyższym państwowym odznaczeniem, jakże wybitnie zasłużonym.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami dalszej pomyślności,

Jan Walewski, Dyrektor z Zespołem

Narodowego Instytutu Onkologii