W związku z pojawiającymi się informacjami w przestrzeni publicznej na temat utworzenia łóżek dla pacjentów onkologicznych z infekcją wirusem SARS-Cov-2 przy ulicy Wawelskiej, Dyrekcja NIO-PIB mając na uwadze dobro pacjentów pragnie poinformować o przesłankach jakimi się kierowała:

  1. Narastająca liczba zakażeń wśród pacjentów hospitalizowanych w NIO-PIB i personelu medycznego sprawującego nad nimi opiekę, wymaga skoncentrowania sił i środków w celu utrzymania ciągłości leczenia onkologicznego.
  2. W NIO-PIB na Ursynowie operowanych jest rocznie ponad 8 tysięcy chorych z rozpoznaniem choroby nowotworowej, więc należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać poziom opieki, jak i liczbę leczonych chorych na poziomie dotychczasowego zapotrzebowania.
  3. W sytuacji, w której chory z rozpoznaniem choroby nowotworowej w trakcie hospitalizacji rozwija objawy SARS-CoV-2 lub dochodzi u niego do bezobjawowego zakażenia, w praktyce następuje czasowe wstrzymanie pracy oddziału lub odroczenie operacji chorych hospitalizowanych w tym oddziale.
  4. Z tego względu, konieczne jest utworzenie oddziału, który zapewniłby opiekę chorym zakażonym wirusem SARS-CoV-2, którzy z przyczyn onkologicznych nie mogą być wypisani do domu lub przeniesieni do innego szpitala.
  5. Instytut na Ursynowie, przy zaangażowaniu specjalistów chirurgii onkologicznej z Instytutu przy ul. Wawelskiej zapewni właściwe leczenie onkologiczne chorym, których zabiegi operacyjne były planowane przy Wawelskiej 15.
  6. Należy podkreślić, że obie części Instytutu – na Ursynowie  i przy ul. Wawelskiej, stanowią jedną całość organizacyjną NIO-PIB, a w związku z epidemią dokonywane są wewnętrzne zmiany organizacyjne uzależnione od potrzeb wynikających z szybko zmieniających  się warunków wewnętrznych i zewnętrznych.
  7. Wszystkie zabiegi jakie miały być wykonane na ulicy Wawelskiej zostaną zrealizowane przy ul. Roentgena. Naczelny Chirurg Instytutu organizuje przejęcie pacjentów ze szpitala przy ul. Wawelskiej pod opiekę zespołów zabiegowych w odpowiednich klinikach narządowych przy ulicy Roentgena. Każdy pacjent będzie miał wdrożone odpowiednie leczenie.

Dokładamy starań, aby racjonalnie i w pełni wykorzystać zasoby ludzkie i materiałowe by zapewnić leczenie wszystkich pacjentów onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie mimo wielkich utrudnień wynikających z narastającej epidemii.