W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną i pojawiającym się problemem zapewnienia leczenia pacjentom onkologicznym z zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 w placówkach dedykowanych dla zwalczania epidemii. Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie prof. dr hab. n. med. Jan Walewski postanowił o wydzieleniu odseparowanej części szpitala przy ulicy Wawelskiej na potrzeby leczenia zakażonych pacjentów onkologicznych, którzy trafili pod opiekę naszej placówki.

W chwili obecnej w Warszawie mamy kilkunastu pacjentów z potwierdzonym zakażeniem i na ich potrzeby będą utworzone specjalne łóżka covidowe, z możliwością rozszerzenia ich liczby w zależności od potrzeb jakie się będą pojawiały. U części pacjentów onkologicznych nie można z uwagi na etap ich choroby nowotworowej zwlekać z podjęciem leczenia lub z przeprowadzeniem operacji i tacy pacjenci Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie będą trafiali na ulicę Wawelska pod opiekę naszych specjalistów.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że decyzję o skierowaniu do natychmiastowego leczenia pacjenta z chorobą nowotworową i zakażonego wirusem SARS-Cov-2 za każdym razem będzie podejmował lekarz prowadzący, gdzie priorytetem jest stan zaawansowania choroby nowotworowej i to z uwzględnieniem tego kryterium będą podejmowane decyzje o podjęciu leczenia na ulicy Wawelskiej.

Naszym obowiązkiem jako Narodowego Instytutu Onkologii jest zabezpieczenie leczenia pacjentom onkologicznym również tym zakażonym koronawirusem.