W związku ze zmniejszoną liczbą nowych zakażeń SARS-CoV-2 od dnia 1 czerwca 2021 r. dotychczasowe wejście A1 przeznaczone dla pracowników NIO-PIB zostaje zamknięte. Prosimy, aby pracownicy Instytutu wchodzili poza kolejnością wejściem A,C lub D, natomiast w weekendy tylko wejściem A.

Informujemy, że zmianie ulegną godziny otwarcia wejść:

WEJŚCIE A  od poniedziałku do piątku 6.00 – 19.00

sobota-niedziela 7.00 – 19.00

WEJŚCIE C  od poniedziałku do piątku   7.00 – 15.00

WEJŚCIE D  od poniedziałku do piątku   7.00 – 15.00

Przypominamy także,  że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym w Narodowym Instytucie Onkologii §42 ust.3 pkt.9 stanowi, że : „do obowiązków pracowników należy noszenie identyfikatora zawierającego fotografię, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko” oraz Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii §1 ust.1 stanowi, że: „Pracownicy zobowiązani są do okazania identyfikatora i poddania się procedurze dezynfekcji i pomiaru temperatury ciała„.