5 września w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Radioterapii Stereotaktycznej oraz konferencja pt.: „Polskie doświadczenia w radioterapii stereotaktycznej”. Na to ważne dla naszego Centrum wydarzenie przybyło wielu znamienitych gości.

Swoje wykłady zaprezentowali:

Prof. Pat Kupelian „The role of hyperarc in SRS in brain tumors SRS of prostate cancer”,
Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski „Rola radioterapii stereotaktycznej i radiochirurgii w pierwotnych i wtórnych nowotworach Centralnego Układu Nerwowego”,

Dr n. med. Dorota Kiprian / Dr Mateusz Spałek „Choroba oligometastatyczna – rola radioterapii stereotaktycznej”,

Dr n. med. Joanna Guzel / Dr Konrad Pawlewicz „Stereotaktyczne napromienienie przerzutów do wątroby i nadnerczy – doświadczenie własne”,

Dr Maciej Partycki „Radioterapia stereotaktyczna pierwotnych i wtórnych nowotworów płuc”,

Dr n. med. Mateusz Dąbkowski /Dr Mateusz Spałek „Optymalizacja techniki stereotaktycznego napromienienia prostaty – procedura wszczepiania spacerów”,

mgr Anna Zawadzka „Porównanie wyników uzyskanych w planowaniu leczenia raka gruczołu krokowego techniką stereotaktyczną bez i z zastosowaniem ekspandera”

Piotr Czuchraniuk „OptiNav – optyczne wsparcie radioterapii –prezentacja Polskiego Systemu”

Konferencję otwierała i prowadziła Dr n. med. Dorota Kiprian. W imieniu Dyrekcji Centrum Onkologii głos zabrał Prof. dr hab.n.med Andrzej Kawecki przypominając, że radioterapia to jeden z trzech filarów leczenia onkologicznego. List do uczestników wystosował wiceminister Sławomir Gadomski.

Słowa wstępu do konferencji wygłosili prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, który zdradził, że ponad 40 lat temu zrezygnował z chirurgii onkologicznej na rzecz radioterapii co zostało przyjęte z dużym zaskoczeniem. Prof. dr. hab. n. med. Rafał Tarnawski z gliwickiego oddziału COI zwrócił uwagę, iż w Gliwicach tą metodą leczy się już ok. 30% pacjentów i prognozuje, że wskaźnik ten może wzrosnąć nawet do 70%.

Nowe centrum radioterapii stereotaktycznej to dla pacjenta krótszy okres naświetlania silniejszą i precyzyjniejszą dawką promieniowania, które trafia w obręb guza bez rozległego uszkadzania zdrowych tkanek.

W Zakładzie Radioterapii nr 1 Centrum Onkologii pozaczaszkowa radioterapia stereotaktyczna jest stosowana od kilku lat przy wykorzystaniu aplikacji zainstalowanych w trzech posiadanych akceleratorach TRUE BEAM. Zakup i instalacja nowego akceleratora EDGE, dedykowanego wybiórczo technikom radioterapii stereotaktycznej wyposażonego w jedyny w Polsce system Hyperarc umożliwiający napromienianie bardzo precyzyjnie  jednoczasowo kilka przerzutów do mózgu w bardzo krótkim czasie. Zakład ten dysponuje zespołem świetnych doświadczonych lekarzy radioterapeutów i fizyków medycznych, który gwarantuje wykonywanie procedur radioterapii stereotaktycznej na najwyższym poziomie.

Powołanie Centrum Radioterapii Stereotaktycznej i promowanie napromieniania technikami stereotaktycznymi wpisuje się w zadania Centrum Onkologii jako Ośrodka Referencyjnego do wdrażania nowoczesnych technik napromieniania i metod leczenia skojarzonego.

Dodatkowo miło nam poinformować, że w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii zainstalowany został pierwszy polski system optycznej weryfikacji ułożenia chorego „OptiNav”,  który umożliwia precyzyjne, trójwymiarowe  odtworzenie  ułożenia chorego  w krótkim czasie. System ten powstał w kooperacji polskiej firmy  z  fizykami  pracującymi w Centrum Onkologii. Dzięki temu osiągnięciu znacznie uległ czas jaki był konieczny do przeprowadzenia zabiegu oraz zwiększona została jego precyzja. Łączymy naukę z biznesem dla dobra naszych pacjentów.

 

Szerzej całe zagadnienie omówiła Pani dr Dorota Kiprian podczas wywiadu w jednej z telewizji zapraszamy do obejrzenia: