7 lutego odbyło się  uroczyste otwarcie nowego laboratorium naukowego w Zakładzie Immunoterapii Eksperymentalnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego.
 
W wyremontowanych i wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt pomieszczeniach prowadzone są badania naukowe między innymi nad opracowaniem metod identyfikacji i wytwarzania uniwersalnych nanoprzeciwciał,  wyczerpaniem limfocytów T i funkcją kompleksów remodelujących chromatynę w modulacji odpowiedzi immunologicznej oraz w powstawaniu i progresji nowotworów złośliwych.
Dodatkowo Zespół, pod okiem profesor Elżbiety Sarnowskiej – kierownika Zakładu, prowadzi prace badawcze dotyczące różnic osobniczych i  odpowiedzi immunologicznej na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz opracowuje nową terapię CAR-T.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza pasjonatów nauki, do współpracy! Kontakt z Zakładem zie@pib-nio.pl