Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej rozstrzygnęło konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2019 roku do końca czerwca 2020.   Spośród  12 zgłoszonych, Kapituła nagrodziła 3 zespoły autorskie:

  • Pani Anny Czarneckiej i wsp. – I miejsce w kategorii pracy klinicznej ;
  • Pana Macieja Kaczorowskiego i wsp. – I miejsce w kategorii pracy w zakresie badań podstawowych-doświadczalnych ;
  • Pani Moniki Słowińskiej i wsp. – I miejsce w kategorii przypadków klinicznych;

Gratulujemy!