Zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 8 września 2021 r. zostaje ogłoszony konkurs na granty przedwdrożeniowe w NIO-PIB. Granty przedwdrożeniowe finansowane będą w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”, który jest realizowany na podstawie Zarządzenia Nr 67/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 8 września 2021 r.
 
Finansowanie jednego grantu nie może przekroczyć kwoty 70 000,00 zł.
 
Okres realizacji grantu to 12 miesięcy od daty podpisania decyzji.
 
Wnioski należy składać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach w Dziale Nauki NIO-PIB oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres dzialnauki@pib-nio.pl do dnia 8 października 2021 r. Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 
Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 23 06.
 
Zapraszamy do udziału w konkursie.
 
Dział Nauki

WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ

KOSZTORYS DO POBRANIA TUTAJ

ZARZĄDZENIE DO POBRANIA TUTAJ