Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci dr. Mateusza Zatońskiego, syna profesora Witolda Zatońskiego – wieloletniego kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii.

W imieniu pracowników Narodowego Instytutu Onkologii składamy Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja NIO-PIB.