Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jadwigi Krzakowskiej – Mamy prof.  Macieja Krzakowskiego.

Panu Profesorowi, całej Rodzinie oraz Bliskim wyrazy współczucia  składają Dyrekcja oraz pracownicy Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 18.10.2021 o godzinie 10.00.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Dom Pogrzebowy/Kaplica.