Dn. 9 marca 2016 r. Komisja ds. postępowania z ofertami złożonymi w unieważnionym uchwałą Rady Naukowej z dn. 16 listopada 2015 r. konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłoszonym w dniu 7 września 2015 r., powołana zarządzeniem Kierownika Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie nr 6/2016 z dn. 8 lutego 2016 r., przeprowadziła swoje czynności zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym na stronie internetowej Centrum Onkologii oraz w prasie.