Jesteśmy przekonani, że Instytut wymaga radykalnego wzmocnienia w zasobach i aktywności przez zapewnienie bezpiecznego i racjonalnego finansowania, rozszerzenia zakresu i jakości badań naukowych, klinicznych i populacyjnych dotyczących prewencji, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, aby mógł sprostać nowym wyzwaniom związanym z rosnącą liczbą zachorowań i nadmierną umieralnością w Polsce.

Optymalne wykorzystanie szans i przeciwdziałanie zagrożeniom w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społecznym i państwowym wymaga przekształcenia Centrum Onkologii – Instytutu w integralności z jego Oddziałami w Gliwicach i w Krakowie, w Narodowy Instytut finansowany w zakresie zadań krajowych bezpośrednio z budżetu Państwa.

Jan Walewski z Zespołem,
Dyrektor
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zespól pod kierunkiem Jana Walewskiego w składzie:

  • Główny wykonawca: Tomasz Gałecki
  • Pozostali wykonawcy: Magdalena Chechlińska, Beata Jagielska, Jerzy Ostrowski, Janusz Siedlecki