Badanie nieinterwencyjne LEOS: Prospektywne badanie obserwacyjne oceniające Lipegfilgrastin stosowany w praktyce klinicznej w profilaktyce neutropenii jako powikłania chemioterapii u dosrosłych pacjentów z guzami litymi i nowotworami hematologicznymi otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną (CHT).