Badanie nieinterwencyjne: Prospektywne badanie obserwacyjne dotyczące zastosowania pegfilgrastymu w pierwotnej profilaktyce gorączki neutropenicznej u pacjentów z rakiem sutka lub chłoniakiem nieziarniczym otrzymujących chemioterapię związaną z wysokim (> 20%) ryzykiem wystąpienia gorączki neutropenicznej.