Badanie II fazy dotyczące zastosowania ofatumumabu w skojarzeniu ze schematem chemioterapii IVAC (O-IVAC) w leczeniu chorych na chłoniaki rozlane z dużych limfocytów B w fazie odporności lub nawrotu po uprzednim leczeniu zawierającym R-CHOP niekwalifikującym się do ASCT (PLRG-8)