Randomizowane badanie kliniczne 4 fazyporównujące dwa schematy dożylnego leczenia temsyrolimusem (TEMSR) u chorych z rozpoznaniem chłoniaka z komórek płaszcza w postaci opornej lub w stadium nawrotu