Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 2, oceniające stosowanie letrozolu i preparatu GDC-0032 w porównaniu do stosowania letrozolu i placebo w leczeniu neoadjuwantowym u kobiet po menopauzie z ER-dpdatnim/HER2-ujemnym rakim piersi we wczesnym stadium.

Kontakt

22 546 24 86
22 546 29 65