Stosowanie pertuzumabu i trastuzumabu (PH) a terapia PH z chemioterapią metronomiczną (PHM) u osób starszych, u których wykryto HER2-dodatniego raka piersi z przerzuitami, przy możliwości kontynuowania terapii T-DM1 w przypadku rozwoju raka w trakcie terapii PH/PHM; otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 2 prowadzone przez grupę EORTC ds walki z rakiem u osób starszych oraz grupę EORTC ds raka piersi.