Randomizowane, wieloośrodkowe o zasięgu światowym, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 MEDI4736 w połączeniu z Tremelimumabem w porównaniu do leczenia standardowego pierwszego rzutu wznowy lub przerzutów komórek raka płaskonabłonkowego głowy i szyi.

Kontakt

22 546 22 07
22 546 22 08