Badanie nieinterwencyjne: badania molekularne w przerzutowymraku piersi w celu optymalnego rozwoju terapii celowanych i ukierunkowanych molekularnie i prowadzenie innowacyjnycj badań klinnicznych oraz nowoczesnych badań translacyjnycxh nakierowanych na lepsze zrozumienie choroby.