Badanie 2 fazy badające bezpieczeństwo i skuteczność nintedanibu (BIBF1120) w leczeniu drugiej linii u pacjentów ze zróżnicowanym lub rdzeniastym rakiem tarczycy, w stadium progresji po leczeniu pierwszej linii.