Międzynarodowe, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, randomizowane badanie fazy 3 oceniające stosowanie tertraksetanu 90Y-kliwatuzumabu w skojarzeniu z gemcytabiną w małej dawce w porównaniu z placebo w slojarzeniu z gemcytabiną w małej dawce u pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (IV stopnia)po co najmniej wcześniejszych kurasach leczenia (PANCRIT-1).

Kontakt

22 546 20 41
22 546 31 98