Randomizowane, kontrolowane placebo badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa paliferminy w redukcji zapalenia śluzówki jamy ustnej u pacjentów z z miejscowo zaawansowanym rakiem okrężnicyw stopniu zaawansowania @B lub 3 otrzymujących leczenie espomagające 5-Fluoro0uracylem oraz leukoworyną