Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 1/2 szczepionki przeciwnowotworowej (CV9104) pochodnej-RNActive u pacjentów z nowotworem prostaty z przerzutami, bez objawów choroby lub z minimalnymi jej objawami, opornym na kastrację